TERMINY KURSÓW:

Kwalifikacja Wstępna: 14 maja 2018
Kwalifikacja Wstępna Przyspieszona: 14 maja 2018
Kwalifikacja Wstępna Uzup. Przysp.:
Szkolenie okresowe: e-learning w godz. pracy biura przy ul. Bratysławskiej 8a
Kat.B,C,CE,D: 21 maja 2018

Profil kandydata na kierowcę PKK

Przed rozpoczęciem kursu na prawo jazdy należy pobrać Profil Kandydata na Kierowcę (PKK). W tym celu należy udać się do starostwa powiatowego (wydział komunikacji – wydawanie prawa jazdy) i złożyć następujące dokumenty:


• Orzeczenie lekarskie o braku przeciwskazań do kierowania pojazdami mechanicznymi,
• orzeczenie psychologiczne stwierdzające brak przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem (przy kat. C1, C, D1, D, C1+E, C+E, D1+E, D+E)
• Jedną fotografię o wymiarach 3,5 x 4,5
• Dowód osobisty lub paszport wraz z zaświadczeniem o zameldowaniu.
• Zgoda rodziców - w przypadku osoby niepełnoletniej.

Z uzyskanym profilem należy zgłosić się do SZKOŁY NAUKI JAZDY GRYGLAS aby rozpocząć kurs.


Nr rach. bank.: 11 1500 1982 1219 8001 1858 0000JAZDY DODATKOWE:
- dowolna ilość godzin
- 45 zł / h - plac manewrowy
- 45 zł / h - jazda w ruchu miejskim


Kategoria B

Nasze pojazdy na których szkolimy kandydatów na kierowców dla kategorii B:
1) Hyundai i20
2) Hyundai i20
3) Hyundai i20

PEŁNY KURS:
- 30 godzin zajęć teoretycznych
- 30 godzin jazdy

CENA:
- 1.300 zł

W dzisiejszych czasach posiadanie prawa jazdy kategorii B jest niemalże koniecznością. Zarówno logistyka dnia codziennego jak również kwestie zawodowe zmuszają nas do ciągłego przemieszczania się oraz pełnej mobilności. Aby uzyskać uprawnienia do prowadzenia pojazdów samochodowych o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 tony należy przystąpić do odpowiedniego kursy organizowanego przez auto szkoły.

Ta z Łodzi, należąca do Krystyny Gryglas przeprowadza swoich studentów przez 30 godzin zajęć teoretycznych oraz tyle samo praktycznych co pozwala na rzetelne przygotowanie do egzaminu. W razie potrzeby, wykupienie lekcji dodatkowych w ruchu miejskim lub na placu manewrowym jest możliwe, za dodatkową, stałą opłatą.

Kategoria C

Nasze pojazdy na których prowadzimy kurs dla kategorii C:
1) MAN TGL 12240 (8 bieg.)
2) MAN TGL 12250 (8 bieg.)
3) DAF 55

PEŁNY KURS:
- 20 godzin zajęć teoretycznych
- 30 godzin jazdy

CENA:
- 1.900 zł

UWAGA
Informujemy, iż pojazdami egzaminacyjnymi w zakresie kategorii C/C+E od dnia 1 marca 2018 roku będzie samochód ciężarowy
marki MAN TGL 240 lub DAF LF 250. Informacje dotyczące zapisów na egzamin lub realizacji egzaminów
pod nr telefonu 42-637-31-84, wew. 140, 142 lub 149 oraz na stronie internetowej www.word.lodz.pl

JAZDY DODATKOWE:
- dowolna ilość godzin
- MAN TGL: 80 zł / h - plac manewrowy
- MAN TGL: 80 zł / h - jazda w ruchu miejskim


Wyrobienie prawa jazdy kategorii C rzadko kiedy zdarza się w przypadku osób niezwiązanych z szeroko rozumianą logistyką i transportem. Posiadanie uprawnień do prowadzenia pojazdu, którego masa przekroczyć może 3,5 t, okazuje się bowiem znakomitym atrybutem, a wręcz częścią składową cennych kwalifikacji zawodowych. Szkoła Jazdy Krystyny Gryglas z Łodzi swoje kursy prowadzi na pojazdach MAN TGL w systemie 50 godzin podzielonych na część teoretyczną oraz praktyczną. Jednocześnie, istnieje możliwość skorzystania z lekcji dodatkowych.JAZDY DODATKOWE:
- dowolna ilość godzin
- MAN TGL: 90 zł / h - plac manewrowy
- MAN TGL: 90 zł / h - jazda w ruchu miejskim


Kategoria CE

Nasze pojazdy na których prowadzimy kurs dla kategorii CE:
1) MAN TGL + PRZYCZEPA
2) MAN TGL + PRZYCZEPA
3) DAF 55 + PRZYCZEPA

PEŁNY KURS:
- 20 godzin zajęć teoretycznych
- 25 godzin jazdy


CENA:
- 1.900 zł

UWAGA
Informujemy, iż pojazdami egzaminacyjnymi w zakresie kategorii C/C+E od dnia 1 marca 2018 roku będzie samochód ciężarowy
marki MAN TGL 240 lub DAF LF 250. Informacje dotyczące zapisów na egzamin lub realizacji egzaminów
pod nr telefonu 42-637-31-84, wew. 140, 142 lub 149 oraz na stronie internetowej www.word.lodz.pl

Jednym z najtrudniejszych kursów prawa jazdy z całą pewnością jest ten dotyczący Kategorii CE. Uprawnienie to bowiem odnosi się do prowadzenia pojazdu określonego w kat. C, wraz z przyczepą. Zajęcia w auto szkole Krystyny Gryglas w Łodzi obejmują w tym przypadku łącznie 45 godzin, z czego ponad połowa poświęcona jest przygotowaniu praktycznemu zarówno na placu manewrowym jak i w ruchu miejskim, natomiast ilość dodatkowych lekcji pozostaje nieograniczona. Szkolenie polecane jest wszystkim osobom pragnącym podnieść swoją atrakcyjność na rynku pracy.

Kategoria D

Nasze pojazdy na których prowadzimy kurs dla kategorii D:
Autosan H10
RENAULT SFR114

Możliwość zdawania egzaminu na pojazdach szkoły! PEŁNY KURS:

dla posiadających prawo jazdy kat. C
- 20 godzin zajęć teoretycznych
- 40 godzin jazdy

dla posiadających prawo jazdy kat. B
- 20 godzin zajęć teoretycznych
- 60 godzin jazdy

CENA:
- dla posiadających prawojazdy kat. C - 2.500 zł
- dla posiadających prawojazdy kat. B - 3.500 zł

JAZDY DODATKOWE:
- dowolna ilość godzin
- 90 zł / h - plac manewrowy
- 90 zł / h - jazda w ruchu miejskim

Transport drogowy jest nadal jedną z najpopularniejszych form przemieszczania się osób na terenie kraju czy miasta. Osoby kierujące pojazdami do tego przeznaczonymi, powinny posiadać odpowiednią dozę kompetencji oraz być w pełni przygotowane do wykonywanej pracy. Kurs prawa jazdy Kategorii D prowadzony przez naszą auto szkołę odbywa się na terenie Łodzi oraz obejmuje 20 godzin zajęć teoretycznych i aż 40 ćwiczeń praktycznych. Istnieją różnice w programie zajęć w zależności od faktu posiadania uprawnień kat. B.