Szkoła Nauki Jazdy K. Gryglas

TEL. 42 687 29 59 lub 509 266 684    MAIL: gryglas@op.pl  

SZKOŁA NAUKI JAZDY
KRYSTYNA GRYGLAS

Szkolimy Was już od 1990 roku

Możemy się pochwalić, że wyszkoliliśmy już kilka pokoleń kierowców na terenie Łodzi oraz Konstantynowa Łódzkiego.

CZYTAJ WIĘCEJ

ZANIM ZACZNIESZ KURS   

Przed rozpoczęciem kursu na prawo jazdy należy pobrać Profil Kandydata na Kierowcę (PKK). W tym celu należy udać się do starostwa powiatowego (Wydziału Praw Jazdy i Rejestracji Pojazdów w Departamencie Obsługi i Administracji Urzędu Miasta Łodzi) i złożyć następujące dokumenty:
- orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do kierowania pojazdami mechanicznymi,
- orzeczenie psychologiczne stwierdzające brak przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem (przy kat. C1, C, D1, D, C1+E, C+E, D1+E, D+E)
- Jedną fotografię o wymiarach 3,5 x 4,5,
- Dowód osobisty lub paszport wraz z zaświadczeniem o zameldowaniu,
- Zgoda rodziców - w przypadku osoby niepełnoletniej. 

Z uzyskanym profilem należy zgłosić się do SZKOŁY NAUKI JAZDY GRYGLAS aby rozpocząć kurs.    

11 1500 1982 1219 8001 1858 0000

RACHUNEK BANKOWY: 


TERMINY: 

SPRAWDŹ TERMINY

NASZA OFERTA

Kursy i szkolenia dla kandydatów na kierowców oraz kierowców zawodowych

Krystyna Gryglas jest właścicielką szkoły jazdy z Łodzi, która już od przeszło dwudziestu lat z powodzeniem przygotowuje swoich kursantów do uzyskania uprawnień do prowadzenia pojazdów o różnym charakterze i masie. Naszą ogromną zaletą jest zespół, który swoją pracę wykonuje w najbardziej rzetelny sposób poparty stale aktualizowaną wiedzą.
Rodzaje przeprowadzanych przez nas szkoleń
Nasza auto szkoła prowadzi szkolenia w zakresie kategorii B, C, CE oraz D. Jednocześnie, nasza oferta zawiera możliwość ukończenia kursów na kwalifikację wstępną, wstępną przyspieszoną, uzupełniającą przyspieszoną oraz okresowych sesji dla kierowców zawodowych. Lekcje przez nas prowadzone odbywają się zarówno w ruchu miejskim jak i na specjalnie przystosowanym placu manewrowym. W skład naszej floty wchodzą pojazdy wykorzystywane również podczas egzaminów. Osoby decydujące się na skorzystanie z naszych usług wyposażone zostają w szereg niezbędnych umiejętności praktycznych oraz teoretycznych.

CZYTAJ WIĘCEJ